ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΥ (THESSALONIKI)
Music by Manólis Khiótis
Lyrics by Khrístos Kolokotróins
Translation by Coby Lubliner

Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα,
εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά.
Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα,
όπου κι άν πάω σ' έχω πάντα στη καρδιά.

Ρεφραίν:
Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι,
είσαι η πατρίδα μου το λέω και καυχέμαι,
είσαι η πατρίδα μου το λέω και καυχέμαι,
Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι.

Θεσσαλονίκη μου κι άν είμαι μακρυά σου
πάντα θυμάμαι τ' όνομα σου το γλυκό,
αχ πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου
κι άς ξεψυχήσω μπρος τον Πύργο τον Λευκό.

- Ρεφραίν -

Θεσσαλονίκη με τα τόσα σου μεράκια
βγάζεις τα πιό όμορφα κορίτσια στο ντουνιά,
βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια,
ξενύχτια, γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

- Ρεφραίν -
Thessaloniki, you great mother to the needy!
You are the one who gives the finest kids their start.
Thessaloniki, you great mother to the needy!
No matter where I go you’re always in my heart.

Refrain:
Thessaloniki, I will never be without you,
You are my home, I say it and I brag about you!
You are my home, I say it and I brag about you,
Thessaloniki, I will never be without you!
 
Thessaloniki, oh, however far I wander,
I always keep your sweet name in my memory.
Oh, how I’ve longed to come back close to you from yonder,
To die in front of that White Tower by the sea.
 
- Refrain -
 
Thessaloniki, you’re a town that’s full of feeling.
You raise the girls who are the loveliest in sight.
Bohemian evenings, in the alleys songs are pealing,
In every neighborhood the parties go all night.
 
- Refrain -

Return to Song Translations index

Return to Personal Writings index

Return to Home Page

E-mail Coby Lubliner